Doména se mění, my zůstáváme

Změna domény robole-go

Co se stalo? Proč ta změna?

Mohli jste si všimnou, že naše webové stránky mají novou doménu. Z důvodu nařčení používání ochranné značky cizí firmy, musíme změnit název domény. Nejmenované právnické společnosti zastupující společnost Lego® Group se nelíbí, že se v názvu naší staré domény vyskytuje slovo „lego“. Díky výskytu slova lego by prý mohlo dojít k tomu, že by si návštěvník mylně myslel, že doménu robolego.cz spravuje již zmiňovaná společnost. Kvůli této domněnce jsme nuceni změnit název domény naší webové stránky na robole-go.cz.

Co bude dál?

I přes změnu domény se na našem webu ani kroužku nic nemění. Stále nabízíme všem dětem na prvním stupni základních škol vzdělání formou zábavné činnosti. Na všechny se těšíme v novém školním roce!