Pro ty mladší začíná kroužek vyzvednutí lektorem ze školní družiny. Starší děti, které již nechodí do družiny se s lektorem sejdou na předem smluveném místě nebo počkají před učebnou. Na začátku lekce se seznámíme s problematikou daného projektu. Představíme si robota, kterého budeme stavět a zodpovíme si pár otázek na téma týkající se problematiky projektu probíraného na dané lekci. Další na řadu přichází shlédnutí tématického videa a samotná stavba robota. Po sestavení připojíme robota k tabletu a pomocí programu v aplikaci mu vdechneme život. Když je robot úspěšně naprogramovaný a dělá to co dělat má, tak si s roboty pohrajeme popřípadě zasoutěžíme. Nakonec všechny výtvory vyfotíme a začneme vše rozebírat a vracet kostičky do svých přehrádek, aby bylo vše připravené pro další skupinu. Po skončení kroužku lektor vrací děti do školní družiny. Výjimkou jsou děti, které do družiny nechodí nebo mají písemný souhlas od zákonného zástupce, ty jdou po skončení lekce domů samy.

Oba kroužky se skládají každý z 30-ti lekcí po 60-ti minutách. Na každé lekci vždy postavíme a zprovozníme jednoho robota. Každý kroužek probíhá během celého školního roku, končíme až po odučení všech 30-ti lekcí a to i v případě, že bude lekce zrušená. Veškeré potřeby a pomůcky (sety a tablety) pro lekce jsou poskytnuty ze strany provozovatele kroužku a rodiče nemusí nic pořizovat. Děti si sebou přinesou energii,chuť stavět a hlavně dobrou náladu!